New Age Skills

Akadémia pre manažérov / obchodníkov / lektorov / prednášajúcich

Cieľ: Osvojiť si zručnosti "Novej Doby", naučiť sa komunikovať /prezentovať a zvládať nové online výzvy

Forma: Online ZOOM, interaktívna

Trvanie: 4 dni - 4 hodiny denne

Maximálny počet účastníkov: 12

Na tréningu sa naučíte:

 • Ovládnuť moderné komunikačné nástroje (Zoom, jitsu, WebEx, MS Teams, Google Hangouts, Skype, Whereby, Join.me, Youtube, Video facilitátor, BigBlueButton) – zistite, ktorá platforma je najvhodnejšia podľa situácie,

 • Odhalíte spôsoby a metódy ako spraviť online poradu, prezentáciu či školenie interaktívne,

 • Naučíte sa ako vtiahnuť klienta / zamestnancov do deja a ako udržíte ich pozornosť,

 • Vysvetlíme Vám spôsoby ako vybudovať prostredie dôvery a raport v online prostredí,

 • Odhalíme Vám významné rozdiely v komunikácii v online a offline svete,

 • Ukážeme Vám 5 chýb, ktorým je potrebné vyhnúť sa v online prostredí,

 • Ako pracovať s emóciami – vyvolať ich, či naopak utlmiť podľa situácie,

 • Ako vytvoriť pohodovú atmosféru a docieliť aby sa klienti / zamestnanci tešili na ďalšie online stretnutie,

 • Ako vytvoriť prezentáciu, ktorá strhne poslucháčov,

 • Ako zanechať dobre volenými slovami silnú pamäťovú stopu,
 • Ako pracovať so stresom a zvládnuť strach,
 • Ako si vybudovať sebavedomie pri prezentovaní a vytvoriť svoj jedinečný komunikačný štýl.

Tréning prebieha interaktívnou formou. Každý z účastníkov tréningu bude mať možnosť aplikovať naučené poznatky v praxi (podľa preferencie) formou prezentácie pre ostatných členov so spätnou väzbou od lektora a účastníkov.