Remote Coach

pre všetkých, ktorí chcú posunúť biznis alebo osobný život na vyšší level

Cieľ: Zvládnuť nové životné či biznisové výzvy

Forma: Online ZOOM, interaktívna

Trvanie: štandardne 6- 12 hodinových online stretnutí

Maximálny počet účastníkov: 1 - 8 (podľa typológie: varianta 1 to 1, alebo tímový koučing)

Koučing:

  • Jedna z najefektívnejších metód súčastnosti, vďaka ktorej kouč pomáha klientovi myslieť iným spôsobom a hľadať lepšie fungujúce riešenia v osobnom alebo biznisovom živote,

  • Mimoriadne účinný spôsob podpory ľudí pri dosahovaní cieľov, s vysokou mierou úspešnosti aj tam, kde mnohé metódy zlyhali,
  • Koučing je nástroj, ktorý umožňuje vyššie využitie potenciálu, odstraňovaním vnútorných bariér a tak pomáha maximalizovať výkon a focus,
  • Situácie vhodne na koučovanie: motivácia zamestnancov, delegovanie, riešenie problémov, vzťahové problémy, vytváranie a vedenie tímov, osobný rast zamestnancov, plánovanie a kontrola, zlepšovanie výkonu, hodnotenie.

Spokojní klienti koučingu

Jankov štýl koučingu mi veľmi vyhovuje a vďaka nemu som sa výrazne posunula vo vnímaní mnohých pracovných aj mimopracovných tém. Tiež som získala nové nástroje, ktoré môžem aplikovať na rôzne sféry svojho života. Dokázal udržať rámec, ktorý sme si stanovili, a vždy sme sa vracali k dohodnutým cieľom. Jedno z najdôležitejších bolo pre mňa pochopenie, že už samotné uvedomenie určitej skutočnosti, aj keď ešte bez zmeny reakcie na ňu, je posun. Ďakujem za štruktúrované brain-based koučovanie.
Jana Kvoriaková
"Koučing od Janka Dubničku mi dal nový pohľad na seba. Naučil som sa zamýšľať sa nad myšlienkami mojimi a mojich partnerov. Naučil som sa neuspokojiť sa s prvotnými myšlienkami či riešeniami, ktoré mi napadnú. Prinútil som sa robiť konkrétne kroky, ktoré by ma priviedli k cieľom. A absolútne som si uvedomil, že som to JA, kto dokáže ovplyvniť moje šťastie."
Branislav Zvonár
Jano bol môj coach počas 10 týždňov v roku 2016. Na prvom oficiálnom stretnutí mi pomohol stanoviť si ciele, ako v pracovnej tak aj súkromnej oblasti. Následne sme zvoli stratégiu a cestu ako ciele naplniť. Uznanlivo konštatujem, že mi pomohol urobiť veľký poriadok v hlave a myšlienkach, čim sa mi podarilo naplniť stanovené ciele. Jeho štýl coachingu mi veľmi vyhovoval a dávam nič iné ako thumbs up!!! :)
Milan Bucko
I took 6 months of coaching with Ján Dubnička. During 12 sessions I went through amazing change of my view about my business and personal life. I found out more about myself how to do conscious business (vedomé podnikanie) and not only to set up right goals, but I solved many important things on the way to my goals. Jan helped me to see it from different view point, thanks to his mentoring skills. I believe that coaching and mentoring is important to mix and Jan was very capable to do it. Right now, I am able to say No more easier than before. Right now I know my business limits and can protect the company better way then before e.g. not giving discounts for free. I am able to tell my people, they are great more often then before. I can see my weakness and do something against it etc. I was looking for partner to go with me towards my goals. Jan met my expectations and I am glad I found such great person.
Robert Molnár
Jána poznám ešte z čias, keď sa koučingu nevenoval. Musím uznať, že je fakt dobrý vo všetkom, čo robí. Koučing s Jánom mi pomohol v zorientovaní sa v otázkach, ktoré som si mnohokrát nevedela ani pomenovať, nieto zodpovedať. Získala som primerané sebavedomie, prekonala som niektoré najväčšie strachy a najmä som sa otvorila sebapoznávaniu. Najviac mi k tomu pomohla vlastná otvorenosť, ktorá je pri koučovaní nevyhnutná, no pri Jánovi absolútne nenútená.
Marianna Trnavská
Jan is an excellent coach and trainer. I had a chance to cooperate with him on series of management trainings, where he very skillfully mastered even a diverse group dynamics and created quite an impact. Thanks to his strong business understanding, creative combination of various coaching and training methods and passion for what he does, he is able to convince and influence even a very demanding audience. I'm very much looking forward to our next cooperation!
Monika Komorníková
S Jánom Dubničkom spolupracujem už takmer 2 roky. Pomáha mi pri stanovovaní osobných i pracovných cieľov. Pracujeme na disciplíne a konzistentnosti pri ich dosahovaní. Stanovením si jasných krokov k dosiahnutiu cieľov som dokázal dokončiť svoje podnikateľské aktivity k úspešnému koncu. Detailným denným plánom som sa dostal z kruhu v ktorom som mal pocit, že stále nemám čas. Som kludnejší, spokojnejší, pracujem efektívnejšie.
Michal Krížik