The Online Trainer

Akadémia pre školiteľov / trénerov / špecialistov na rozvoj a vzdelávanie / facilitátorov

Cieľ: Zvládnuť a naplno využiť online platformy a interaktívne nástroje pre školenia / workshopy / porady

Forma: Online ZOOM, interaktívna

Trvanie: 4 dni (moduly) po 4 hodiny

Maximálny počet účastníkov: 12

Obsah tréningu

1. Modul 

 • Zoznámenie sa s online formátmi na školenia, workshopy a porady, online interaktívnymi nástrojmi a ich použitím (online tréningové platformy, vizuálne nástroje na interaktivitu, nástroje na ankety, dotazníky a diskusie ),

 • Online tréningové platformy (Zoom, WebEx, MS Teams, Google), ich výhody a obmedzenia,

 • Ako pracovať v menších skupinách (breakout roomy v ZOOM), s kanálmi –Team polls, či dotazníkmi,

 • Zdieľanie obrazovky s účastníkmi, vytvorenie virtuálneho pozadia, nahrávanie,

 • Nástroje na online interaktivitu (Aww App, Miro, Mural, Stormboard, Pinup, Lino.it, Kahoot), ich výhody a obmedzenia,

 • Nástroje na kladenie otázok (Sli.do),

 • Nástroje na ankety, dotazníky a hry (SurveMonkey, Survio, Kahoot), ich výhody a obmedzenia,

2. Modul - Príprava tréningu a dizajn obsahu

 • Príprava a dizajnovanie online tréningu (Method Kit),

 • Príprava účastníkov pred tréningom a komunikácia po tréningu,

 • Ciele pre tréning - ciele pre trénera, prínosy pre účastníkov, očakávania pre trénera aj účastníkov, čo chceme tréningom dosiahnuť, s čím chcem, aby účastníci odišli,

 • Štruktúra tréningu - Aký dlhý bude tento tréning a prečo?

3. Modul - Počas tréningu 

 • Čo rozhodne robiť a čo určite nerobiť,

 • Ako na nezabudnuteľný začiatok – privítanie, tutorial, pravidlá, ice breaker,

 • Ako vtiahnuť a zapojiť účastníkov (rozdelenie rolí), ako podporiť skupinovú spoluprácu (podskupiny, zapojenie všetkých, pravidlá, prestávky, interaktivita),

 • Ako zapojiť všetkých účastníkov a utlmiť „extrovertnejších“,

 • Ako využiť nástroj na interaktivitu (meeting cards online),

4. Modul - Pokročilé techniky

 • Facilitačné zručnosti a vychytávky,

 • Ako na „hybridné“ školenie či meeting,

 • Práca s náročnými účastníkmi a ich prejavmi správania,

 • Dizajnovanie powerpoint prezentácie pre online tréning,

 • Nájdi svoj autentický online facilitation štýl,

Tréning prebieha interaktívnou formou. Každý z účastníkov tréningu bude mať možnosť aplikovať naučené poznatky v praxi (podľa preferencie) formou 30 minútovej prezentácie pre ostatných členov so spätnou väzbou od lektora a účastníkov.